Idag i:
  Stockholm City:
  - Cerifiering
  - Cerifiering
  - AARO
  - Utbildning / Seminarium

  Stockholm Kista:
  - course
  - Bidcon Anläggning Grund...
  - Course
  - Workshop
  - Utbildning / Seminarium

  Gbg Lindholmen:
  - Möte
  - Licensiering
  - Utbildning / Seminarium
  - Excel Ekonomer/Forts.
  - JAVA
  - Stressmysteriet
  - Test och bedömning
  - AF - Break room

kurslokal, datasal, kurslokal, datasal, kurslokal, datasal