Priser Stockholm Kista
Salarna kan hyras med eller utan datorer.
Vår kursvärdinna och vår tekniker ställer allt i ordning efter era önskemål.
Sal 2 och 8 är lämplig för seminarier, konferenser, projekt mm. Salen har datanätverk men som standard inga datorer.
Salarna har lärardator, takmonterad dataprojektor, stor whiteboard på hjul mm.
Alla datorerna är kopplade i ett nätverk som är anslutet mot Internet. Nätet kan även nås trådlöst i hela anläggningen.
Datorerna är: Intel Core i7 från 3.4ghz-3.6Ghz och 16-32GB Ram, Pentium 4 3Ghz 4-8 Gb Ram, Core 2 Duo 2.53 Ghz
4-8GB Ram.
För längre utbildningar eller bokning av flera dagar, ring för offert!

Lokal Yta m2 Ant.
datorer
Pers.
bio
Pers.
skol
Pris
kr/dag
Kista 1 30 6 - 6 2 950
Kista 2 21 4 10 4 2 550
Kista 3 35 8 - 8 3 750
Kista 4 45 12 - 12 4 350
Kista 5 90 24 - 90 7 550
Kista 6 61 16 - 16 5 550
Kista 7 19 - 10 4 2 550
Kista 8 50 12-16 32 12-16 4 750
Kista 9 50 12-16 - 12-16 4 350
Kista 10 20 4 - 4 2 550
Kista 11 40 6 - 6 2 950


Teknisk utrustning:
Dator i utbildningslokal. En lärardator ingår alltid i priset för salen: 200 kr/dator och dag.
Videomötesutrustning tekniker på plats: 500 kr/dag.
Installation av programvara mm: 650 kr/tim.

Förtäring:
Kaffe/te, fralla, bricklunch, dricka, kaffe, kaka, frukt & vatten. 290 kr/pers.
Som ovan men med affärslunch. 400 kr/pers.

Programvaror och licenser:
Programvara som ska installeras på aktivitetens datorer vill vi ha hos oss senast 5 arbetsdagar (må-fr 8-17) före kursens start.
Aktiviteten har licenser för operativsystem. Kunden svarar för att licens finns för all programvara som på kundens begäran installeras på Aktivitetens datorer.

Öppettider i receptionen:
Lokalen disponeras mellan kl. 08:00 och 17:00 om inget annat överenskommits.

Villkor:
Moms tillkommer på samtliga priser.
Lokal som avbokas senare än åtta veckor före ankomst debiteras 25% av lokalkostnaden. Lokal som avbokas senare än fyra veckor debiteras 50% av lokalkostnaden. Lokal som avbokas två veckor eller senare debiteras 100% av lokalkostnaden.

p
  Idag i:
  Stockholm City:
  - Utbildning / Seminarium
  - Utbildning / Seminarium

  Stockholm Kista:
  - Utbildning / Seminarium
  - Utbildning / Seminarium

  Gbg Lindholmen:
  - Exam
  - FRK 20
  - FRK 19

    OBS! Databasen är inte uppdaterad
kurslokal, datasal, kurslokal, datasal, kurslokal, datasal ">%>p