Priser och teknikBandbredd upp till 20 Mbit/s (synkront), fast publik IP-adress. 500 kr/mån
Bandbredd upp till 50 Mbit/s (synkront), fast publik IP-adress. 1000 kr/mån
Ytterligare publikt IP-nummer/st. 50 kr/mån
Engångs anslutningsavgift. 1000krkrOm den anslutningen:
Vi har för närvarande en anslutning på 200 Mbit/s mot Internet, via Telia ProLane. Bandbredden är lika stor i båda riktningarna (synkron anslutning).

Inställningar för E-post:
När ni har er dator ansluten till LindholmenNet kan använda följande server som utgående e-postserver(SMTP): smtprelay1.telia.com

  Idag i:
  Stockholm City:
  - Cerifiering
  - Cerifiering
  - AARO
  - Utbildning / Seminarium

  Stockholm Kista:
  - course
  - Bidcon Anläggning Grund...
  - Course
  - Workshop
  - Utbildning / Seminarium

  Gbg Lindholmen:
  - Möte
  - Licensiering
  - Utbildning / Seminarium
  - Excel Ekonomer/Forts.
  - JAVA
  - Stressmysteriet
  - Test och bedömning
  - AF - Break room

kurslokal, datasal, kurslokal, datasal, kurslokal, datasal